Om oss

Vem står bakom Skolbibblan?

Linda O’Sullivan arbetar som skolbibliotekarie på Fjälkinge skola, Kiaby, Rinkaby och Viby skolorna. Syftet med webbsidan Skolbibblan är att sammanställa och kategorisera lektioner och annat material i informationssökning och källkritik tematiskt och efter årskurs F-3, 4-6 och 7-9 . I mitt dagliga arbete så söker jag material till lektioner och jag hoppas med denna webbsidan att kategorierna kommer att underlätta för lärare och skolbibliotekarier at hitta material till lektioner.

Linda är utbildad bibliotekarie och har stort intresse för barn- och ungdomslitteratur. Jag har tidigare bott utomlands på Irland och i Australien där jag har arbetat och studerat. Jag har följande utbildningar:

Filosofie Magister Examen med huvudämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Inriktning: Individers och gruppers interaktion med
bibliotek och informationssystem. Högskolan i Borås.

Msc Econ/Diploma in Management of Library & Information services by
Distance Learning. Aberystwyth University of Wales.