Book creator

Med Book creator kan du skapa enkla e-böcker genom att kombinera bild, film, text och ljud. Book creator går att använda med Chrome books eller laddas ner som en App. Man kan skapa ett gratis konto och få tillgång till ett bibliotek med 40 böcker. Läraren har tillgång till alla elevernas böcker och kan följa arbetets gång. Alla menyer och instruktioner är på engelska, trots det så är den användarvänlig för yngre elever.

Bamse Tema: Källkritik

Källkritik med Bamse hjälper elever att lära sig att granska en källa och ifrågasätta en källas trovärdighet. I slutet på serietidningen finns det frågor där eleverna kan pröva sina källkritiska kunskaper.