Hur är vi mot varandra på nätet?

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vårt språkbruk i olika situationer samt hur vi tolkar och värderar bild och symboler.